در حال نمایش 14 نتیجه

ورودی ، خروجی دیجیتال و آنالوگ : در سیستم هوشمند انواع ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ طراحی شده اند تا بتوانید سایر سیستم های الکترونیکی و الکتریکال برق ساختمان که منطبق با استاندارد های هوشمند سازی نمی باشند به این سیستم ها متصل کنیم و قابلیت های سیستم هوشمند را به این ترتیب ارتقاء ببخشیم .
برای مثال میتوانیم از پنل مرکزی سیستم اعلام حریق یک فرمان از نوع قطع و وصل (کنتاکت آزاد) دریافت کنیم و به یک ورودی دیجیتال هوشمند وصل نماییم تا در وقوع حریق با فعال شدن آژیر مربوطه سیستم هوشمند نیز مطلع گردد ، حال میتوانیم با انواع سناریوهای هوشمندی که از قبل پیاده سازی کرده ایم این اتفاق را به صورت دستی و یا کاملاً اتوماتیک کنترل نمائیم . بخشی از این سناریو ها میتواند قطع تهویه مطبوع ، بستن شیر اصلی گاز و متوقف کردن آسانسور در طبقه همکف باشد .
مثال دیگر : این دستگاه میتواند به عنوان اتصال کلید های معمولی سنتی به سیستم هوشمند باشد ، برای نمونه یک کلید معمولی را به یک ورودی دیجیتال هوشمند وصل میکنیم و حال عملکرد این کلید سنتی نیز هوشمند می شود و میتوانیم متناسب با نیاز پروژه به هر طریق دلخواه آن را برنامه ریزی کنیم.