مشاهده همه 14 نتیجه

باینری اینپوت 2 کانال اشنایدر

۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 2 کاناله ABB

۱,۱۶۳,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 2 کاناله اینترا

۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 2 کاناله بوسمر

۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 4 کاناله 230VAC مرتن

۳,۹۳۷,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 4 کاناله ABB

۲,۱۳۱,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 4 کاناله iluxus

۱,۵۵۶,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 4 کاناله Zennio

۱,۸۶۳,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 4 کاناله اشنایدر

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 4 کاناله اینترا

۱,۳۰۱,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 6 کاناله اینترا

۱,۵۴۲,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 6 کاناله بوسمر

۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان

باینری اینپوت 8 کاناله برکر

۲,۱۸۷,۰۰۰ تومان

ورودی و خروجی آنالوگ 4 و 8 کاناله iluxus

۷,۳۹۸,۰۰۰ تومان