هیچ محصولی یافت نشد.

خروجی آنالوگ: این دستگاه به منظور کنترل آنالوگ تجهیزات برقی توسط سیستم هوشمند مورد استفاده قرار میگیرد. برای نمونه میتوان درایور کنترل سرعت دور یک الکتروپمپ و یا تنظیم نور (Dim) چراغهای فلورسنت را توسط این نوع محصولات انجام داد. به صورت معمول خروجی های آنالوگ میتوانند سیگنالهای 0 تا 10Vcd یا 4 تا 20mA را تولید و دستگاههای آنالوگ را به صورت تدریجی کنترل کنند.