باینری اینپوت: قطعه ای فوق العاده کاربردی در سیستم های هوشمند. به کمک این قطعه میتوان انواع کلیدهای رایج و سنتی را به سیستم هوشمند متصل کرد و یا انواع سنسورها نظیر مگنتهای درب و پنجره و یا شکست شیشه را نیز به سیستم وصل نمود. این قطعه معمولا در ابعاد کوچک و برای نصب در داخل قوطی کلید و پریز طراحی میشود و به کمک آن میتوان تمامی تجهیزات هوشمند از روشنایی و پرده برقی گرفته تا سیستم های هشدار را کنترل کرد.