هیچ محصولی یافت نشد.

پرده برقی: این نوع فعال ساز صرفاً به منظور کنترل انواع پرده، شید و سایبان برقی مورد استفاده قرار میگرند. قابلیتهای نرم افزاری این نوع دستگاهها برای کنترل پرده برقی بسیار بیشتر و جذاب تر از فعال سازهای ترکیبی میباشند و لذا برای کنترل حرفه ای پرده/ شید برقی توصیه میگردد از این فعالساز استفاده شود.