مشاهده همه 9 نتیجه

فعال ساز کومبو 12 کانال 16 آمپر اینترا

۵,۲۰۴,۰۰۰ تومان

فعال ساز کومبو 12 کاناله Hager هر کانال 10 آمپر

۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان

فعال ساز کومبو 16 کانال 16 آمپر اینترا

۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان

فعال ساز کومبو 16 کاناله Hager هر کانال 10 آمپر

۱۳,۶۲۸,۰۰۰ تومان

فعال ساز کومبو 20 کانال 16 آمپر اینترا

۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان

فعال ساز کومبو 24 کانال 16 آمپر اینترا

۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان

فعال ساز کومبو 24 کاناله Zennio هر کانال 16 آمپر

۲۷,۰۰۲,۰۰۰ تومان

فعال ساز کومبو 4 کانال 16 آمپر اینترا

۴,۱۴۸,۰۰۰ تومان

فعال ساز کومبو 8 کانال 16 آمپر اینترا

۴,۳۶۷,۰۰۰ تومان

کومبو: فعال سازی اقتصادی در پروژه های هوشمندسازی با قابلیت کنترل روشنایی (از نوع قطع و وصل)، پرده و شید برقی و فنکوئل سه دور با امکان کنترل شیربرقی در فنکوئل هایی با سیستم تک کویل