مشاهده همه 15 نتیجه

دیمر 6 کاناله اینترا 10 آمپر

۱۳,۰۸۴,۰۰۰ تومان

دیمر یونیور سال 4 کاناله اینترا 350 وات

۱۲,۶۱۱,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر 3 کاناله RGB برند MDT

۳,۹۳۶,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر 4 کاناله RGB بوسمر

۴,۴۸۷,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر 4 کاناله RGW برند HDL

۳,۳۴۱,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر 8 کانال زیمنس با خروجی 0-10 Vdc

۹,۰۱۲,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر Zennio RGB

۵,۵۴۲,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر سه کانال مرتن با خروجی 0-10 Vdc

۵,۴۶۹,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر یونیورسال Hager سه کانال 300 وات

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر یونیورسال اشنایدر 1 کاناله 1000 وات

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر یونیورسال اشنایدر 1 کاناله 500 وات

۴,۳۰۹,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر یونیورسال اشنایدر 2 کانال 300 وات

۶,۹۰۷,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر یونیورسال اشنایدر 2 کاناله 300 وات

۷,۲۹۹,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر یونیورسال اشنایدر 4 کانال 250 وات

۱۰,۳۶۲,۰۰۰ تومان

فعال ساز دیمر یونیورسال اشنایدر 4 کاناله 250 وات

۱۰,۴۰۸,۰۰۰ تومان