در حال نمایش 10 نتیجه

سوئیچ و پرده برقی: فعال سازی ترکیبی جهت کنترل همزمان روشنایی از نوع قطع/ وصل و پرده ها و شیدهای برقی. در این نوع فعال سازها به کمک تنظیمات نرم افزاری امکان تعریف رله های خروجی در حالت پرده و یا سوئیچ به راحتی میسر میباشد.