سوئیچ: این نوع فعال ساز جهت کنترل انواع روشنایی و تجهیزات برقی از نوع قطع/ وصل مورد استفاده قرار میگیرد. برای نمونه از این نوع فعال سازها جهت کنترل هوشمند پریزهای آباژور و برق استفاده میشود. این نوع فعال سازها با رله های مختلف و با ظرفیت های 6 تا 16 آمپر عرضه میگردند.