نمایش 49–72 از 236 نتیجه

رابط KNX به DALI اینترا 2 کاناله

۱۱,۲۰۹,۰۰۰ تومان

رابط KNX به DMX اینترا

۱۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان

رابط USB به Hager KNX

۶,۰۱۱,۰۰۰ تومان

رابط USB به KNX اشنایدر

۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان

رابط USB به KNX اینترا

۶,۰۰۵,۰۰۰ تومان

رابط دو طرفه KNX به IP شبکه ABB

۵,۶۹۴,۰۰۰ تومان

رابط دو طرفه KNX به خط تلفن ABB

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رابط صوتی هوشمند ABB

۲۱,۳۴۱,۰۰۰ تومان

رابط گرافیکی Wiser و مبدل KNX به Modbus اشنایدر

۱۹,۰۲۶,۰۰۰ تومان

رابط گرافیکی تحت شبکه TCP/IP InsideControl

۱۴,۲۰۷,۰۰۰ تومان

روتر IP Router اشنایدر

۸,۹۴۹,۰۰۰ تومان

روتر تبدیل دو طرفه IP به KNX اینترا

۱۱,۲۸۳,۰۰۰ تومان

ریموت مادون قرمز اشنایدر 10 کاناله

۹۷۳,۰۰۰ تومان

سرور SIP اینترا

۲۵,۴۷۳,۰۰۰ تومان

سرور U.motion Plus اشنایدر

۳۳,۴۶۴,۰۰۰ تومان

سرور U.motion اشنایدر

۲۶,۳۰۴,۰۰۰ تومان

سرور هوشمند ABB

۲۰,۳۵۸,۰۰۰ تومان

سرور هوشمند اینترا

۲۴,۹۴۹,۰۰۰ تومان

سنسور چندمنظوره دما، رطوبت و CO2 اشنایدر

۷,۱۹۸,۰۰۰ تومان

سنسور حرکتی 180 درجه اشنایدر

۳,۰۷۳,۰۰۰ تومان۳,۱۶۱,۰۰۰ تومان

سنسور حرکتی 180 درجه مرتن سفید براق

۲,۰۸۳,۰۰۰ تومان

سنسور حرکتی 220 درجه اشنایدر

۴,۳۲۵,۰۰۰ تومان

سنسور حرکتی سقفی 360 درجه Hager سفید

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

سنسور حرکتی سقفی هالوژنی Hager سفید

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان