در حال نمایش یک نتیجه

ترموستات: ترموستات های هوشمند عملکردی بی نظیر دارند. در ترموستاتهای هوشمند صرفاً دمای مطلوب توسط ساکنین تنظیم میگردد و سایر اتفاقات کاملاً خودکار صورت میگیرد. برای نمونه ترموستات را در وضعیت Auto قرار داده و دمای مطلوب را بر روی 25 درجه سانتی گراد ست میکنیم. حال ترموستات به صورت خودکار دور فنکوئل را تغییر میدهد تا دمای محیط به دمای ایده آل برسد. همچنین در صورت ترک فضاها و با تنظیم ترموستات در مد اقتصادی (Eco) به راحتی میتوان مصرف انرژی را کاهش داد.