در حال نمایش یک نتیجه

دزدگیر: سنسورهایی هوشمند مبتنی بر تکنولوژی مادون قرمز (PIR) پوشش کاملی را در فضاهای داخلی و حتی بیرونی ایجاد میکنند و در زمان فعال سازی مد امنیتی با هرگونه تردد غیر مجاز سیستم دزدگیر فعال شده و با انواع سناریوهای مختلف نظیر ارسال SMS, E-mail و یا هشدار بر روی نرم افزار تلفن همراه کاربر را مطلع میسازند. همچنین در داخل فضا نیز سایر سناریوهای امنیتی نیز قابل اجرا هستند. برای نمونه کلیه چراغهای محوطه نیز همزمان روشن میشوند و آژیر داخلی نیز به صدا در خواهد آمد.