در حال نمایش یک نتیجه

چندمنظوره: یک دستگاه هوشمند با چندین سنسور دقیق داخلی و قابلیت تشخیص چندین داده مختلف نظیر دما، رطوبت و دی اکسید کربن. برای نمونه این دستگاه را در سالنهای اجتماعات و استخرها نصب میکنند و با افزایش دما سیستم تهویه مطبوع خودکار روشن شده و یا با افزایش دی اکسید کربن دستگاه هواساز روشن میشود تا هوای تازه را به محیط وارد کند.