در حال نمایش 2 نتیجه

رابط گرافیکی: رابط گرافیکی راهکار بسیار اقتصادی برای کنترل سیستم هوشمند از طریق صرفاً تلفنهای همراه و یا تبلت میباشد. این دستگاه تحت شبکه بوده و لذا میتوان از طریق بستر اینترنت از خارج ساختمان نیز سیستم هوشمند را کنترل و نظارت کرد. معمولا این نوع رابطها اپلیکیشن های گرافیکی و بسیار جذابی برای تلفنهای همراه دارند که منطبق با سیستمهای عامل اندروید و iOS میباشند.