در حال نمایش یک نتیجه

SIP سرور: سروری تحت شبکه جهت مدیریت تماسهای تلفنی داخلی و بیرونی تحت پروتکل یا استاندارد بین المللی SIP. به کمک این سرورهای هوشمند میتوان از تلفنهای ویپ تصویری با قابلیتهای بسیار زیاد در سیستم هوشمند استفاده کرد.