نمایش 1–24 از 38 نتیجه

باس کاپلر Area Line Coupler or Repeater اشنایدر

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

باس کاپلر Gira

۷,۳۴۸,۰۰۰ تومان

باس کاپلر Hager

۹,۱۸۷,۰۰۰ تومان

باس کاپلر اینترا

۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان

چشمی سیگنالهای IR

۲۷۲,۰۰۰ تومان

دستگاه IR Learner برند HDL

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رابط KNX به DALI اشنایدر

۱۰,۹۳۶,۰۰۰ تومان

رابط KNX به DALI اینترا

۷,۵۷۳,۰۰۰ تومان

رابط KNX به DALI اینترا 2 کاناله

۱۰,۶۰۴,۰۰۰ تومان

رابط KNX به DMX اینترا

۱۶,۱۰۶,۰۰۰ تومان

رابط USB به Hager KNX

۵,۶۸۶,۰۰۰ تومان

رابط USB به KNX اشنایدر

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

رابط USB به KNX اینترا

۵,۶۸۱,۰۰۰ تومان

رابط دو طرفه KNX به IP شبکه ABB

۵,۳۸۶,۰۰۰ تومان

رابط دو طرفه KNX به خط تلفن ABB

۱۳,۳۳۹,۰۰۰ تومان

روتر IP Router اشنایدر

۸,۴۶۶,۰۰۰ تومان

روتر تبدیل دو طرفه IP به KNX اینترا

۱۰,۶۷۴,۰۰۰ تومان

فرستنده 4 کاناله سیگنالهای مادون قرمز IR

۲,۴۲۵,۰۰۰ تومان

فرستنده 4 کاناله مادون قرمز HDL IR

۲,۵۹۶,۰۰۰ تومان

فرستنده سیگنالهای مادون قرمز IR

۷,۹۸۱,۰۰۰ تومان

لاین کاپلر ABB

۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان

منبع تغذیه 160 میلی آمپر ABB

۳,۳۳۴,۰۰۰ تومان

منبع تغذیه 160 میلی آمپر KNX اشنایدر

منبع تغذیه 160 میلی آمپر اینترا

۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان