رابط IP: جهت اتصال دوطرفه سیستم های هوشمند به بستر شبکه TCP/IP از رابطهای IP در مدلهای Gateways, Routers استفاده میشود. در دنیای امروز و با پیشرفت تجهیزات و زیرساختهای تحت شبکه این دستگاه بسیار کاربردی بوده و به عنوان مثال برای ارتباط با سیستم هوشمند از طریق انواع موبایل و تبلت میتوان از این مبدل استفاده کرد. کاربردهای دیگر این مبدلها دانلود و مانیتورینگ بوده و همچنین به عنوان لاین کاپلر میتوان از آنها استفاده کرد.