در حال نمایش 5 نتیجه

لاین کاپلر: به منظور توسعه سیستمهای هوشمند و یا تفکیک واحدها از یکدیگر لازم است از دستگاه لاین کاپلر (Line Coupler) استفاده شود. برای نمونه در یک ساختمان 12 واحدی توصیه اکید میگردد که برای تفکیک واحدها به صورت مجزا برای هر واحد یک لاین کاپلر استفاده شود و یا اگر در پروژه ای میخواهید بیش از ظرفیت منبع تغذیه، دستگاه هوشمند اضافه کنید باید از یک Line Repater استفاده شود .