هیچ محصولی یافت نشد.

مبدلها: در بسیاری از پروژه های ساختمانی از چندین استاندارد یا پروتکل مختلف جهت هوشمندسازی کل ساختمان استفاده میگردد. حال به کمک انواع مبدلها (Gateways) میتوان این سیستم ها را به یکدیگر متصل کرد تا مجموعه را به صورت یکپارچه کنترل و نظارت کرد.