رابط USB: مهم ترین کاربرد رابط USB اتصال انواع لپ تاپها به سیستم هوشمند جهت دانلود تجهیزات هوشمند میباشد. همچنین میتوان توسط این رابط مانیتورینگ روی خط باس را انجام داد تا سیگنالهای ارسالی روی باس را نظاره و مدیریت کرد. این دستگاه معمولا مورد نیاز مهندسان نصب و راه اندازی میباشد اما در برخی از سرورها میتوان جهت اتصال سرور به سیستم هوشمند از رابط USB استفاده کرد که راهکاری اقتصادی میباشد.