تاچ پنل 10 اینچ آستروم مدل Slim

۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاچ پنل 10 اینچ آستروم مدل Vitre

۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تاچ پنل 4 اینچ آستروم

۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان

نمایشگر آی مینی 6.5 اینچ اینترا

۱۶,۶۲۱,۰۰۰ تومان۱۶,۸۱۳,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 10 اینچ iluxus

۲۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 10 اینچ آستروم مدل گرند

۱۹,۰۹۵,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 10 اینچ اشنایدر رنگ آلومینیوم

۱۷,۹۶۹,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 10 اینچ بلوماتیکس

۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 10 اینچ مولتی تک

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 10.1 اینچ اینترا Interra

۲۳,۶۸۳,۰۰۰ تومان۲۶,۹۷۸,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 10.1 اینچ اینترا شامپاینی رنگ

۲۳,۹۱۶,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 4.1 اینچ Zennio مشکی

۲۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 7 اینچ ABB

۲۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۷۶,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 7 اینچ Iddero رنگ آلومینیوم

۱۹,۹۱۸,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 7 اینچ iluxus

۱۸,۴۹۴,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 7 اینچ اشنایدر

۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۸۵,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 7 اینچ اینترا Interra

۲۰,۹۸۳,۰۰۰ تومان۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 7 اینچ مولتی تک (توکار) رنگ خاکستری

۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

نمایشگر لمسی 9 اینچ ABB

۱۰۵,۲۷۳,۰۰۰ تومان

تاچ پنل توکار: پنل ها و نمایشگرهای لمسی جذابترین محصولات در سیستم های هوشمند میباشند. در مدل های توکار ابتدا باید یک قوطی مخصوص در دیوار کارگذاشته شود و پس از پایان عملیات عمرانی پنل نهایی در داخل قوطی نصب میشود. بدین ترتیب این مدل پنلها با حداقل فاصله و ضخامت ممکن از روی دیوار نصب شده و ظاهری ویژه به ساختمان می بخشند. از طریق پنلهای هوشمند میتوان تمامی تجهیزات را به صورت مرکزی و گرافیکی کنترل و نظارت کرد.